GAS SYSTEMS

 

POLITIKA FIRMY

 

Politika ochrany životního prostředí, bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci

 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při poskytování těchto služeb je hlavním cílem firmy a je nedílnou součástí všech jejích činností a aktivit.

 

Vedení firmy a všichni její zaměstnanci jsou si vědomi zásady, že žádné pracovní činnosti nesmí být prováděny na úkor zdraví zaměstnanců, jejich bezpečnosti a životního prostředí. Společným cílem je zabránění vzniku úrazů, nemocí z povolání, požárů, havárií a prevence nepříznivých dopadů z vlastní činnosti na zaměstnance, zákazníky, dodavatele a ostatní osoby a samozřejmě na životní prostředí.

 

Veškeré stroje a technické zařízení jsou provozovány řádným způsobem tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců a měly minimální dopad na životní prostředí.

 

 

Naše firma se proto řídí při svých činnostech zásadami systému bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí:

 

 

Každý zaměstnanec nese odpovědnost za svou činnost ve vztahu k ochraně zdraví, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Každý zaměstnanec musí zachovávat zásady bezpečné práce a nebude postupovat při práci rizikovým způsobem vůči sobě ani ostatním osobám.

 

Vedení firmy se zavazuje k zajištění zdrojů pro vytváření bezpečných pracovních podmínek, dodržování příslušných právních a ostatních předpisů a bude usilovat o neustálé zlepšení systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví spolu s ochranou životního prostředí.

 

 

 

KONTAKT
Luděk Přibyl
Email: 
info@gassystems.cz
TEL.: +420 602 450 937


GAS SYSTEMS
IČ:28716001
DIČ:
SPISOVÁ ZNAČKA: C 28342 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem